برندسازی

برند-سازی-4
برند سازی را عمیق تر بشناسید

از دیرباز هر انسانی یک نام ویژه خود داشته است که به وسیله آن شناخته می شده است. این نام که به وسیله پدر و مادر بر روی فرزند گذاشته می شده است نمادی بوده است تا به وسیله آن یک هویت مستقل پیدا کند. داشتن هویت مستقل این امکان را می دهد تا به سادگی در جامعه آمد و شد داشته باشیم و بتوانیم در جهت برآوردن نیازهای خود گام برداریم .

در سالهای اخیر با رشد صنعت و داد وستد در میان مردم و جامعه و همچنین بزرگ تر شدن بازارهای مالی یک نیاز بیش از پیش خودنمایی کرد که آن برندشدن بود. دیگر نام ها نقش اصلی را بازی نمی کردند و باید نام ها و نمادها برجسته می شدند تا افراد یا شرکت ها به سوددهی برسند. همه ی تلاش ها در این جهت بود که نام یاد شده ذهن و قلب را تسخیر کند و همگان تنها با دیدن و شنیدن آن به یاد همه ی خدمات و کالاهایی که از طرف وی ارائه می شده است بیفتند. اما در این راه گام های بسیاری باید برداشته شود که نشان می دهد برند سازی یک فرآیند بلندمدت و زمان بر است که اگر به صورت درست و اصولی صورت پذیرد بی گمان نتیجه ای بسیار شگفت انگیز خواهد داشت که می تواند سوددهی را به چند برابر برساند.